Onderlinge tentoonstelling 2022

Onze onderlinge tentoonstelling dit jaar werd gehouden van 9 tot en met 11 november in de Burght te Vollenhove.

Aan deze tentoonstelling deden 17 inzenders mee waarvan liefst 5 jeugdleden, er zaten 204 vogels in de wedstrijdklasse. Er was ook een verkoopklasse aanwezig waar ruim 30 vogels werden aangeboden, hier en daar veranderde een vogel van eigenaar.

De Waterslager had 3 keurmeesters uitgenodigd. Omdat er niet veel vogels waren ingeschreven konden keurmeester iets rustiger keuren en op details acht geven.

Op de openingsavond kond de voorzitter 35 leden/inzenders verwelkomen, allen kregen een kop koffie aangeboden van de vereniging. Hierna deed hij een woordje en werd A. v/d Velde zijn speld opgespeld voor zijn 25 jarig lidmaatschap van de Waterslager en de NBvV en kreeg een bos bloemen mee. De voorzitter hoopt dat er volgend jaar meer vogels komen, er van uitgaand dat de kweek bij sommigen wat beter wordt en het vooruitzicht dat wij in 2023 de regionale tentoonstelling verzorgen in Vollenhove.

De drie keurmeesters hadden dinsdag ruim 3 kwart dag nodig om de mooiste vogels op de tentoonstelling aan te wijzen. Met de middag werd er met zijn allen gegeten in de foyer van de Burght. Na de middag kwamen de kampioenen op papier te staan zodat dit allemaal ingevoerd kon worden in de computer.

Het bondskruis viel dit jaar in de Tropen en werd gewonnen door A de Rond met een Rijstvogel (zwartoog) Wit met 93 punten. De verenigingskruizen gingen naar Harm Voorhorst met een Zwartkobalt Geel intensief kanarie met 93 punten en naar Bert Beld met een Catharinaparkiet DD Turquoise met 92 punten. Deze 3 hebben tevens de wisselbekers gewonnen. De overige wisselbekers gingen naar D. Brandsma, bondsbeker (5 beste vogels) met 460 punten. F. de Gast had het beste stel tropen met Oranjekop Lichtgroen Pastel Man Gouldamadines (181 punten). De OK beker was voor Joey v/d Kaap met Timor Zebravink man met 92 punten. Zijn broer Mike v/d Kaap won de OEK wisselbeker met een Binsenastrilde Wildkleur pop 91 punten. D. Brandsma had het beste stel kanaries met Fife Fancy wit factor, 182 punten. E. Ringenier had met zijn Baardmannetjes de beste stam (366 punten). De derby wisselbeker ging naar J. de Ruiter met een Bandvink Wildkleur pop 91 punten. De jeugd beker ging dit jaar naar Lesley Buis met een Gordelgrasvink met 92 punten.