Historie

Vogelvereniging "De Waterslager"

 

Opgericht op 1 januari 1961 en officieel ingeschreven bij de "Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers" onder afdelingsnummer V17.

 

De vereniging is opgericht door o.a. Jan Oosten en Klaas Stoter met behulp van Ab ten Klooster, toen voorzitter van "Zang en Kleur" te Emmeloord.

 

De eerste jaren werd er vergaderd bij café Bos en café Piet van Veen hier in Vollenhove. Daarna was de thuishaven "De Stadsdoelen".

 

Vanaf 1986 wordt er vergaderd in ons eigen clubgebouw "De Keet" aan de Turfsteeg 4A, wat in de jaren '82-'83 is gebouwd, eerst als opslag van materialen.

 

In 1962 is er eerst een tafelkeuring gehouden in het "Sint Gerhardus" gebouw van de R.K. Kerk. De vogels werden beoordeeld door 3 leden van "Zang en Kleur" uit Emmeloord.

 

Daarna werden de jaarlijkse tentoonstellingen gehouden, eerst in het "Oude Nut", daarna in "De Stadsdoelen" en nu in M.F.C. "De Burght" onder deskundige leiding van keurmeesters van de N.B.V.V.

 

Alle jaren wordt er een tentoonstelling georganiseerd, meestal een onderlinge maar ook wel een Regionale tentoonstelling waar dan 13 verenigingen bij worden uitgenodigd.

 

De eerste Regionale T.T. in Noord West Overijssel werd ongeveer 30 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door "De Waterslager".

Het hoogtepunt was het 40 jarig bestaan van de vereniging in 2001, waarin "De Waterslager" de Districtstentoonstelling van Overijssel heeft georganiseerd.

 

Ook wordt er al meer dan 25 jaar op de eerste zaterdag van de maand een vogelmarkt gehouden van september tot en met mei.

 

Het ledental is door de jaren haast altijd gegroeid, van eerst ongeveer 20 leden tot nu bijna 100.

 

De leden zijn zeer actief met werkzaamheden voor de vereniging, maar ook het insturen naar de Onderlinge, Regionale en Districtstentoonstelling en de Bondsshow is men zeer actief.

 

JL